Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster en Neuropsicologia    

La realització d'aquest Màster en Neuropsicologia permetrà adquirir competències per a la comprensió de les relacions entre el cervell i el comportament humà, assolint una formació avançada per a l'evaluació, el diagnòstic i la rehabilitació del comportament vinculat al funcionament patològic del sistema nerviós central durant tot el cicle vital.

Aquesta formació de postgrau es desenvolupa mitjançant modalitat semipresencial, amb un total de 60 ECTS (42 obligatoris + 12 optatius).